października 1

Deimantas Narkevicius i Ekaterina Degot rozmawiają na temat tymczasowości społeczeństwa nierynkowego